Kunst für die Politik?


Die Kunsternte ist bislang von politischen Werken geprägt. Aber ein Gemälde kann die Welt nicht verändern?

(Diese Übersetzung wird von Google Gtranslate erstellt.)

1969 lagen John Lennon und Yoko Ono mit Onos Tochter Kyoko in einem Hotelbett zwischen ihnen. Der Grund war Das Bett in, der künstlerische Protest der beiden Weltstars gegen den Vietnamkrieg.

Im Jahr 2003 sitzen George W. Bush und Kristin Krohn Devold in einem Hotelbett, dazwischen Premierminister Kjell Magne Bondevik. Köpfe hinter sich Bett Stück ist Toril Goksøyr und Camilla Martens im GM-Salon. Anlass ist die neu eröffnete Jubiläumsausstellung der Landesausstellung in Bergen. Ziel ist es, die norwegische Außenpolitik zu kritisieren. Das Mittel ist die visuelle Kunst.

Verket, og utstillingen “Kunst til folket”, som det er en del av, er bare siste skudd på en stadig lenger stamme av kunstbegivenheter med politiske prosjekter.

Kurator Jonas Ekeberg sier for eksempel til Klassekampen at “det ideologiske grunnlaget for det statlige engasjementet [i kunstlivet] må være under konstant kritikk og debatt. “Kunst til folket” er ment som et utgangspunkt for en slik debatt. Vi forsøker å åpne et stort felt, og diskuterer ikke bare Riksutstillingers rolle, men hele det norske bildekunstsystemet og dessuten sosialdemokratiet generelt.” (min utheving).

Nærmest samtidig sier den nye styrelederen av Unge Kunstneres Samfund (UKS) Tone Hansen til Morgenbladet: “Dersom vi klarer å etablere oss som et viktig ikke-kommersielt møtested er det et politisk utsagn… Jeg er opptatt av kunst som skiller seg fra all den design og reklame som okkuperer estetikken i vår tid. Mye av 90-tallets kunst har handlet om å forholde seg til design- og reklameestetikk, men den har sjelden klart å utfordre …

- Werbung -

Lieber Leser. Sie haben über 15 kostenlose Artikel gelesen, wir können Sie daher bitten, sich anzumelden Zeichnung? Dann können Sie alles (einschließlich der Zeitschriften) für 5 euro lesen.

Sie können auch mögenVERBUNDEN
Empfohlen